Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Kişi, Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve Yönetim Kurulunun onayıyla bağış ve yardım yapabilir. Yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu’nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.