Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim


Başta pay sahipleri olmak üzere, çalışanlar, müşteriler ve ilgili bütün taraflar ile ilgili hak ve sorumluluklar, kurumsal yönetim anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütülmektedir.Dosyalar