Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

Gözde Girişim muhasebe işlemlerinde ve mali tablolarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın standart finansal tablo ve raporlar ile ilgili muhasebe standartlarını düzenleyen tebliğlerine uymaktadır.


Yıllık finansal raporlarla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporları hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün içinde kamuya açıklanır.
Ara dönem finansal raporları ilgili ara dönemin bitimini izleyen 30 gün içinde kamuya açıklanır. Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde bildirim sürelerine 10 gün eklenir.


Çekince:


Gözde Girişim Yatırımcı İlişkileri bölümünde yönetimimizin geleceğe ilişkin şu andaki görüşleri yer alabilir. Bu görüş ve tahminler birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler. Bu bölümdeki bazı bilgiler güncel olmayabilirler. Bu bilgiler belirli dönemlerde güncellenmekte ancak Gözde Girişim hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Şirketimiz bu bilgileri güncelleyeceği taahhüdünde bulunmamaktadır.


Yatırımcı İlişkileri bölümü bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup; içeriğinin kullanımı nedeniyle karşılaşılabilecek zararlardan şirketimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımız sorumlu değildir.