11 May 2018 - Haberler & Duyurular / Yıldız Holding Sendikasyon Kredisi Hakkında

12 Nisan 2018 tarihinde, Yıldız Holding ve aralarında Şirketimizin dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları, Yıldız Holding ve grup şirketleri kredi verenlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi (“Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi”) akdetmiştir. Sendikasyon kredi süreci işbu açıklamamız tarihi itibariyle imzalanmıştır. Gözde Girişim’in bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi 76 milyon USD olup, gayri nakdi kredisi ise bulunmamaktadır.

Sendikasyon kredisi dolayısıyla Gözde Girişim’in (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece mevcut nakdi banka kredileri Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda Şirketimizin kendisine ilişkin olarak bankalara olan mevcut toplam nakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding’e garantör olmuştur. Şirketimizin maliki olduğu iştirak hisseleri üzerinde rehin tesis edilmiştir. Sendikasyon Sözleşmesine göre, bu şirketler, borçlarını 8 yılda Yıldız Holding’e ödeyecektir. Yıldız Holding “Kredi Alan” sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi şartlarında Kredi Verenlere ödeyecektir.

Sendikasyon Kredisi Sözleşme süresi boyunca garantörlük tutarındaki ödemelerin yapılması sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup Sözleşmede Şirketimizin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt söz konusu değildir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683285