05 May 2018 - Haberler & Duyurular / Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu Onayı

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin  Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu izin süreci 4 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

31.724.000 TL'den 47.586.000 TL'ye sermaye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 15.862.000 TL nominal değerli pay ile Şirketimize ait 3.152.345 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 750.000 TL nominal değerli pay dahil olmak üzere toplam 19.764.345 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Fiyat aralığının 9.50 TL - 11.40 TL olduğu halka arzda talep toplama tarihleri 10 -11 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681211