05 November 2018 - Haberler & Duyurular / Bağlı Ortaklıklarımızdan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hakkında

Şirketimiz girişim sermayesi faaliyetleri kapsamında önceden belirlenen hedef ve koşulları sağlayan yatırımlarımız için çıkış stratejisi belirleyebilmekte ve bu strateji kapsamında karar alabilmektedir. Bu minvalde daha önce portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verildiğini açıklamıştık. İlgili yetkilendirme kapsamında çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmelerin II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden duyurusu ayrıca yapılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717733