18 May 2018 - Haberler & Duyurular / Bağlı Ortaklıklarımızdan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hakkında

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verilmiştir. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmelerin II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden duyurusu ayrıca yapılacaktır.