Etik İlkeler

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve iştirakleri  için ‘Etik İlkeler’, uyulması ya da kaçınılması gereken ve esası ‘dürüstlük’ olan ‘davranışlar bütünü’nü ifade eder. Etik İlkeleri’nin amacı; iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik İlkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir. Etik İlkeleri müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçileri, rakipleri, kamu kuruluşları ve toplumla olan ilişkileri kapsar.