Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket’in ana hissedarı aynı zamanda lider sermayedar olan Murat Ülker'dir. Şirket’in imtiyazlı hissesi bulunmamaktadır. Hissedarların pay tutarları ve pay oranları aşağıda sunulmuştur.

  Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)
KÖKLER YATIRIM A.Ş. 29,73 114.466.300,43
ÜS HOLDİNG A.Ş. 21,53 82.889.389,95
YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 17,73 68.261.284,42
FRANKLIN TEMPLETON LUXEMBOURG SA
5,00 19.250.000
AHSEN ÖZOKUR
6,96 26.797.534,22
Diğer 19,05 73.335.490,98
Toplam 100 385.000.000,00