15 Mart 2018 - Haberler & Duyurular / Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Halka Arz Başvurusu

%54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında,  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

Penta paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul'un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta'nın (www.penta.com.tr/yatirimci) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.garantiyatirim.com.tr)  internet sitelerinde ilan edilecektir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668839