05 Aralık 2017 - Haberler & Duyurular / Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında yetkilendirme

%39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda, İstanbul ve/veya Londra’da söz konusu halka arzı koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse’in global koordinatörler olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/643968