26 Aralık 2017 - Haberler & Duyurular / Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında yetkilendirme

%54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin (Penta) paylarının Borsa İstanbul’da halka arzı planlanmakta olup, uluslararası piyasalarda, söz konusu işlemi koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere WOOD&Company Financial Services (WOOD&CO), a.s. nun global koordinatör olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/647082