28 Şubat 2017 - Haberler & Duyurular / Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Şirketimizin 31.12.2016 yılı sonu itibariyle Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre karı oluşmakla beraber, Vergi Usul Kanunu'na göre karının oluşmamış olması sebebiyle 2016 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.