01 Mart 2017 - Haberler & Duyurular / Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi

2017 yılı bilanço kar/zarar hesapları ile sair işlemlerin denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("a member of PricewaterhouseCoopers") ile çalışılmasına ve bu kararın yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.