25 Ağustos 2017 - Haberler & Duyurular / Şirketlerimiz ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesi

Yönetim Kurulu’muzun 8 Ağustos 2017 tarihinde perakende şirketlerimizin ve teknolojik ürün dağıtımı yapan şirketimizin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi için yönetime yetki verdiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Faaliyet alanımızın doğal gereği; tüm paydaşlarımız için en optimum değerlerin ortaya çıkarılabilmesi için bu tarz opsiyonların değerlendirilmesi oldukça tabiidir.
Bu çerçevede, varlıklarımızın her birine yönelik olarak çalışmalar ve alternatif opsiyonlar her zaman değerlendirilmekte olup, Şok Marketler A.Ş.’deki yatırımımız ve bunun 2018’de halka arzı konusu da dahil olmak üzere, yatırımlarımıza dair Yönetim Kurulu onayına sunacağımız bir yol haritası ya da öneri henüz oluşmamıştır.
Konuya ilişkin somut adımlar oluştukça ve Yönetim Kurulu kararına bağlandığında kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627491